Trwa głosowanie! Zapraszamy do wyboru projektów i oddania swojego głosu »

Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Wybieram!

Przebudowa ogrodzenia i ścieżek na terenie Przedszkola nr 23 ul. Pod Grodziskiem 6 wraz z utworzeniem drogi przeciwpożarowej z miejscami postojowymi oraz doposażenie ogrodu w urządzenia sportowe

Identyfikator: 25-OBB001. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Stare Bielsko przez Tomasz Buchcik.

Szczegóły projektu

Projekt dotyczy przebudowy ogrodzenia wraz z trzema bramkami wejściowymi oraz bramą wjazdową dwuskrzydłową. Aby zwiększyć bezpieczeństwo ze ścieżek zostaną usunięte stare zniszczone płyty chodnikowe, a w ich miejsce zostanie ułożona kostka brukowa. Aktualnie dojazd do budynku przedszkolnego jest praktycznie niemożliwy, dlatego projekt zakłada również utworzenie drogi przeciwpożarowej, przy której będą miejsca postojowe dla rodziców przywożących i odbierających dzieci z przedszkola. Aktualnie przedszkole nie posiada ani jednego takiego miejsca. W ramach projektu w ogrodzie przedszkolnym zamontowane zostaną ławki ze stolikami oraz urządzenia sportowe umożliwiające rozwijanie aktywności ruchowej przedszkolnych dzieci.

Celem projektu jest wymiana ogrodzenia, gdzie zakres prac obejmuje demontaż starego i wstawienie nowego systemowego z panelami o wysokości 150 cm. W ogrodzeniu  zostaną zamontowane trzy bramki wejściowe zamykane na klucz oraz brama wjazdowa dwuskrzydłowa. Podczas montażu płotu oraz budowy drogi przeciwpożarowej niezbędne jest przycięcie drzew rosnących przy ogrodzeniu. Modernizacja jest niezbędna ze względu na duże zużycie i zniszczenie ogrodzenia. Drugim celem projektu jest usunięcie płyt chodnikowych wokół budynku oraz na terenie ogrodu.  Remont obejmuje usunięcie starych płyt i przygotowanie podłoża do ułożenia nowej kostki brukowej na całej długości ścieżki. W ramach projektu utworzona zostanie droga przeciwpożarowa przy której będą miejsca postojowe dla rodziców przywożących i odbierających dzieci z przedszkola. Droga przeciwpożarowa oraz miejsca postojowe będą wykonane z płyt ażurowych a cały teren będzie dodatkowo ogrodzony. Aby mogła powstać droga przeciwpożarowa konieczne jest usunięcie trzech niedużych drzew znajdujących się na terenie ogrodu. Projekt obejmuje także doposażenie ogrodu w urządzenia do zabaw ruchowych dla dzieci przedszkolnych typu: bujaki, sprężynowce ( żabka, ważka) i w ławki wraz ze stolikami.

Lokalizacja

Przedszkole nr 23 w Bielsku-Białej ul. Pod Grodziskiem 6, pgr 642/5 pow. 3665 m2.

Autor

Tomasz Buchcik

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 150 000,00 zł

Części składowe zadania

 1. Montaż ogrodzenia systemowego wraz z materiałem (350 m) – panel kolor zielony wys.150 cm, słupek wys. 2,20 m, obejmy, murek prefabrykowany dł. 250 cm, wys. 0,20, gr. 5,5 cm, łącznik betonowy: 55.000 zł
 2. Brama dwuskrzydłowa z montażem: 4.000 zł
 3. Bramka – 3 szt. wraz z montażem: 3.000 zł
 4. Demontaż istniejącego ogrodzenia: 10.000 zł
 5. Usunięcie płyt chodnikowych (220 m2) i ułożenie kostki brukowej (gr. 4cm): 20.000 zł
 6. Koszty dodatkowe na materiały (dot. chodnika): 4.000 zł
 7. Koszty dodatkowe/nieprzewidziane – dot. ogrodzenia: 3.000 zł
 8. Wycięcie starej zieleni oraz usunięcie trzech drzew utrudniających dojazd do przedszkola: 4 000 zł
 9. Ułożenie płyt ażurowych pod drogę przeciwpożarową oraz pod miejsca postojowe – 400m2 (kostka, krawężniki, materiały budowlane): 25.000 zł
 10. Koszty dodatkowe/nieprzewidziane – dot. drogi przeciwpożarowej: 5.000 zł
 11. Zakup i montaż urządzeń ogrodowo-sportowych (ławki, bujaki, sprężynowce): 15.000 zł
 12. Posadzenie nowej zieleni: 2.000 zł

Uwagi

Zgoda właściwego organu na usunięcie drzew, dzięki czemu powstanie droga przeciwpożarowa.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!