Wykonanie miejsc parkingowych obok pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Stawowej 29 w Bielsku-Białej

Identyfikator: 29-OBB003. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Wojska Polskiego przez Józef Kos.

Streszczenie projektu

Proponowane do realizacji zadanie obejmuje wykonanie miejsc postojowych wzdłuż drogi dojazdowej obok pawilonu handlowo - usługowego przy ul. Stawowej 29 w Bielsku - Białej. Projektowane miejsca   postojowe  dedykowane  są   przede  wszystkim   dla  osób  z  małymi  dziećmi  oraz  z niepełnosprawnością, (razem 3 stanowiska) które przy obecnym zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu właśnie z powodu braku takich miejsc mają trudności w korzystaniu z usług oferowanych w  pawilonie.  Zakres prac to między innymi częściowe utwardzenie  istniejącego terenu w tym trawiastego na powierzchni około 180 m2 wraz z wykonaniem zabezpieczenia w postaci muru oporowego z gazonów lub pustaków betonowych wypełnionych kamieniem płukanym oraz ziemią o powierzchni około 100 m2. Ponadto remont nawierzchni istniejącej drogi przy pawilonie na powierzchni około 250 m2. Pawilon przy ul. Stawowej 29 jest kluczowym dla mieszkańców osiedla Wojska Polskiego obiektem handlowo-usługowym. Poprzez swoje funkcje zabezpiecza potrzeby życiowe i społeczne o fundamentalnym znaczeniu dla jego mieszkańców. W związku z czym lepsze skomunikowanie obiektu w przestrzeni publicznej jest niesłychanie istotne. Przyjęcie projektu ma również wymiar podniesienia bezpieczeństwa ruchu w rejonie pawilonu.

Opis projektu

Proponowane do realizacji zadanie obejmuje wykonanie miejsc postojowych wzdłuż drogi dojazdowej obok pawilonu handlowo - usługowego przy ul. Stawowej 29 w Bielsku - Białej. Projektowane miejsca postojowe dedykowane są przede wszystkim dla osób z małymi dziećmi oraz z niepełnosprawnością, które przy obecnym zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu mają trudności w korzystaniu z usług oferowanych w pawilonie. Zakres prac to między innymi częściowe utwardzenie istniejącego terenu w tym trawiastego na powierzchni około 180 m2 z kostki brukowej wielobarwnej 2T o grubości 8 cm wraz z wykonaniem    zabezpieczenia w postaci muru oporowego z gazonów lub pustaków betonowych wypełnionych kamieniem płukanym oraz ziemią o powierzchni około   100 m2.  Ponadto remont nawierzchni istniejącej drogi przy pawilonie na powierzchni około 250 m2. Szacowany koszt robót zawiera również wywóz wraz z utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki oraz wykonanie dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Teren zlokalizowany jest obok pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Stawowej 29 w Bielsku-Białej na działce 384/41 oraz działce Gminy Bielsko-Biała.

Autor

Józef Kos

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 99 300,00 zł

Części składowe zadania

  1. Wykonanie utwardzenia terenu wraz z wykonaniem podbudowy 180 m31.300,00 zł
  2. Wykonanie remontu i częściowej przebudowy istniejącego traktu jezdno -pieszego około 250 m2 - 40.500,00 zł 
  3. Wykonanie muru z gabionów lub pustaków betonowych - gazonów wypełnionych kamieniem płukanym oraz ziemią około 101 m2 - 21.500,00 zł
  4. Wykonanie dokumentacji technicznej - 6.000,00 zł 

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!