Ślizgawka dla PRAWOSKRĘTNYCH

Opis zadania

Projekt zakłada usprawnienie ślizgawek na miejskim lodowisku "Orlik" przy ul. Słowackiego.

Zmiana polega na wprowadzeniu obu kierunków jazdy: zgodnie i przeciwnie do wskazówek zegara.

Obecnie obowiązuje jedynie kierunek przeciwny do wskazówek zegara, co niestety przyczynia się do nierównomiernego obciążenia jednej strony ciała i spowodowanych tym kontuzji, a także mocno utrudnionego procesu nauki jazdy na łyżwach.

Zmiana kierunku odbywałaby się - wzorem wielu innych dobrych lodowisk w Polsce - w trakcie jednej tury. Np. pierwsze 20 minut w lewo, dzwonek i informacja o zmianie przez megafon, kolejne 20 minut w prawo.

Lokalizacja

Lodowisko "Orlik", ul. Słowackiego

Stan własnościowy terenu

Teren gminy

Części składowe zadania

Koszty:

Instruktaż/szkolenie dla pracowników 2000 zł

Materiały informacyjne (plakaty, oznakowanie, informacja w internecie) 2000 zł

Łącznie 4000 zł

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

21.04.2022 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;

Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna.

Bez względu na przebieg i wynik procedury Budżetu Obywatelskiego, BBOSiR planuje w przyszłym sezonie uruchomić na lodowisku usługę, której przedmiotem jest niniejszy projekt.

Głosowanie

15.05.-31.05.2023 r.

Realizacja

Projekt nie został wybrany do realizacji w głosowaniu mieszkańców.

Zakończenie realizacji

Inne projekty

Projekt nr: OBB001


Kamery stacjonarne
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł

Projekt nr: OBB002


Obiekt rekreacyjno-sportowy
Koszt szacunkowy: 3 038 322,50 zł

Projekt nr: OBB004


Centrum sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z os. Złote Łany
Koszt szacunkowy: 805 750,00 zł

Projekt nr: OBB008


"Ogród BBardzo kulturalny - z książką i sztuką w tle"
Koszt szacunkowy: 2 225 000,00 zł

Projekt nr: OBB009


Bielsko-Biała piękne miasto - poprawa wizerunku we wszystkich dzielnicach
Koszt szacunkowy: 5 185 000,00 zł

Projekt nr: OBB011


Bezpieczny trotuar dla pieszych
Koszt szacunkowy: 570 000,00 zł

Projekt nr: OBB012


"Złota Rączka"
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł

Projekt nr: OBB014


OCHOTNICY I DZIELNICE
Koszt szacunkowy: 7 586 500,00 zł

Projekt nr: OBB016


Miniboisko wielofunkcyjne
Koszt szacunkowy: 220 808,50 zł

Projekt nr: OBB017


Ślizgawka dla PRAWOSKRĘTNYCH
Koszt szacunkowy: 4 000,00 zł