Uchwały rady miejskiej

Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku wprowadziła zapisy, że w gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy. Rada Miejska Bielska-Białej podjęła Uchwałę Nr IX/165/2019 r. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej, a następnie Uchwałę Nr XL/943/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej.

Pliki do pobrania

Wybrane projekty

Nie wybrano projektu


Nie wybrano projektu


Przejdź do głosowania