Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Rusza czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego (Partycypacyjnego) Bielska-Białej na 2017 rok

8 kwietnia 2016

Czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej

Proces realizacji Budżetu Obywatelskiego niemal każdego roku dostarcza nowych sugestii i wskazówek co do kierunku w jakim powinny następować udoskonalenia i zmiany. Wszystkie zgłaszane uwagi i propozycje ulepszeń są analizowane zarówno przez właściwe komisje merytoryczne Rady Miejskiej jak i Urząd Miejski. Nie inaczej było również w trakcie przygotowywania czwartej edycji Budżetu Partycypacyjnego. Po dyskusji przeprowadzonej z udziałem mieszkańców oraz przedstawicieli Rad Osiedli, wprowadzono zapisy doprecyzowujące procesy w ramach B.O. oraz nowe uregulowania.

Uchwała dotycząca Budżetu Obywatelskiego na 2017r. w zasadniczym kształcie jest tożsama z uregulowaniami obowiązującymi w odniesieniu do Budżetu Obywatelskiego na 2016r. a w szczególności w części dotyczącej ogólnej puli środków finansowych wydzielonych na projekty o charakterze ogólnomiejskim (1.500.000,00 zł) i projekty o charakterze lokalnym - osiedlowym (2.250.000,00 zł) oraz maksymalnej wartości projektu ogólnomiejskiego (500.000,00 zł) oraz maksymalnej wartości projektu lokalnego – osiedlowego (75.000,00 zł).

Wprowadzono możliwość przeznaczenia nierozdysponowanych środków wynikających z realizacji poszczególnych projektów B.O. w 2017 roku na koszty utrzymania projektów zrealizowanych już w poprzednich latach. Zwrócono uwagę, że problem z każdym rokiem nabiera coraz istotniejszego znaczenia, ponieważ nowe obiekty starzeją się, wymagają przeglądów lub napraw a jednocześnie jest ich z każdą edycją B.O. więcej.

Wprowadzono też zapisy poprawiające komunikację z wnioskodawcami (autorami projektów) na poszczególnych etapach procesu zgłaszania, weryfikowania i realizacji projektów. Wnioskodawcy będą mieli większy wpływ na losy swego projektu podczas konsultacji, mogą np. wyrazić zgodę na zmianę lokalizacji, bądź na łączenie swego z innymi projektami.

Dodatkowo w uchwale wprowadzono zapis, iż projekty inwestycyjne Budżetu Obywatelskiego (Partycypacyjnego) zostaną oznaczone specjalnymi tablicami informacyjnymi z nazwami projektu, nazwiskami autorów i rokiem wykonania. Szczegóły zostaną określone przez Prezydenta Miasta.

Natomiast w wydanym zarządzeniu Prezydenta Miasta zostały określone terminy poszczególnych etapów – począwszy od akcji edukacyjno-promocyjnej, która obejmie między innymi druk ulotek, plakatów, informacje w mediach, poprzez zgłaszanie propozycji projektów przez mieszkańców, weryfikację i opiniowanie tych propozycji. W kolejnym zarządzeniu zostały określone Punkty Konsultacyjne oraz ich funkcjonowanie, gdzie będzie można uzyskać ogólne informacje na temat nowej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania:

  1. Uchwała Nr XVI/283/2016 Rady Miejskiej z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dla zapewnienia mieszkańcom Bielska-Białej możliwości partycypacji w procesie podejmowania decyzji co do części wydatków z budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok,
  2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr ON.0050.1184.2016.RM z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie realizacji zadań w zakresie Budżetu Obywatelskiego (Partycypacyjnego) wynikających z uchwały Nr XVI/283/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 marca 2016 roku,
  3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr ON.0050.1189.2016.RM z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie wyznaczenia Punktów Konsultacyjnych oraz ustalenia dni i godzin ich funkcjonowania oraz wyznaczenia koordynatorów obsługi Punktów Konsultacyjnych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego (Partycypacyjnego) na 2017 rok.

Aktualności

PoWtŚrCzPtSoNd
010203
0405060708 0910
11121314151617
18192021222324
252627282930