Cyfrowa edukacja w szkole w Kamienicy

Opis zadania

Założenia projektu:

 1. Modernizacja dwóch pracowni komputerowych poprzez zakup łącznie 30 komputerów uczniowskich i 2 nauczycielskich. Podczas modernizacji wykorzystane zostaną posiadane monitory oraz peryferia komputera;
 2. Doposażenie lub modernizacja sal lekcyjnych w sprzęt komputerowy, m.in.: 
  • 6 ekranów multimedialnych 86",
  • 15 laptopów,
  • 25 tabletów uczniowskich ze stacją ładowania.
 3. Zakup innych sprzętów, pomocy dydaktycznych i wyposażenia

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Józefa Drożdża - ul. Karpacka 150, ul. Karpacka 127

Stan własnościowy terenu

Teren gminy Bielsko-Biała

Części składowe zadania

1. Dwie pracownie komputerowe50.000,00 zł
2. Zakup sprzętu komputerowego
(laptopy, ekrany multimedialne, tablety, itp.)
120.000,00 zł
3. Zakup sprzętu dydaktycznego i wyposażenia20.000,00 zł
4. Prace instalacyjne10.000,00 zł

Etap projektu

 • Zgłoszenie projektu
 • Weryfikacja formalna
 • Weryfikacja merytoryczna
 • Głosowanie
 • Realizacja
 • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

7 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Edukacji i Sportu (wiodący)

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

12-OBB001

Szacunkowy koszt

200 000,00 zł


Wnioskodawca

Joanna Balicka

Inne projekty z osiedla Kamienica

Projekt nr: 12-OBB002


Mini boisko wielofunkcyjne w Kamienicy
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Marcelin Makowski

Projekt nr: 12-OBB003


Remiza XXI wieku
Koszt szacunkowy: 199 870,00 zł
Wnioskodawca: Artur Żak