Formularz zgłoszenia projektu...

W tej części publikujemy do pobrania dokumenty i materiały związane z Budżetem Obywatelskim Bielska-Białej, w tym formularze, oświadczenia, zgody, informacje na temat ilości mieszkańców w osiedlach. Pliki są opublikowane w wersji .doc oraz w wersji .pdf.

Plakaty i ulotki

Dla osób zainteresowanych promowaniem idei BOBB udostępniamy do samodzielnego druku zarówno plakaty jak i ulotki promujące budżet partycypacyjny w Bielsku-Białej.