Identyfikator: OBB007.
Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Małgorzata Göttlich-Kucharska.

Szczegóły projektu

 1. Odnowienie i renowacja znaków poziomych i pionowych, zakup i montaż sygnalizacji świetlnej. Modernizacja oświetlenia terenu. Wykonanie dodatkowych ciągów komunikacyjnych oraz naprawa istniejących asfaltowych nawierzchni.
 2. Zakup i montaż tzw. "Zielonej Klasy" (drewniana altana z ławkami) w celu realizacji zadania: ZIELONA LEKCJA NA ROWERZE - PRAKTYCZNA NAUKA PRZEPISÓW DROGOWYCH.
 3. Zakup i montaż drewnianego domku (przechowalnia rowerów oraz szatnia dla dzieci).
 4. Zakup i montaż toru przeszkód dla rowerów.
 5. Zakup 20 rowerów szkoleniowo-egzaminacyjnych oraz 5 pojazdów czterokołowych.
 6. Przeprowadzenie w sobotnie dopołudnia w sezonie: od IV do IX - nieodpłatnych zajęć dla uczniów szkół podstawowych. Nazwa tego zadania to: ZIELONA LEKCJA NA ROWERZE - PRAKTYCZNA NAUKA PRZEPISÓW DROGOWYCH. W ramach tego zadania także ZAJĘCIA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH - NAUKA JAZDY NA POJAZDACH CZTEROKOŁOWYCH.W sezonie letnim także przeprowadzenie imprez dla dzieci i młodzieży "JEŻDŻĘ BEZPIECZNIE NA ROWERZE I ZNAM PRZEPISY".
 7. Projekt oraz wydanie książeczek z materiałami edukacyjnymi dla uczniów biorących udział w planowanym zadaniu (przepisy jazdy na rowerze, mapka Miasteczka Ruchu Drogowego, kolorowanka, krzyżówka, test wiadomości "To już wiem") oraz wykonanie zestawu opasek odblaskowych oraz materiałów profilaktyczno-szkoleniowych "4 minuty, które decydują o życiu".

Lokalizacja

Miasteczko Ruchu Drogowego na Błoniach - ul. Pocztowa 43, Bielsko-Biała - działka 424/20 KW nr 58043 Mikuszowice Śląskie - Błonia

Autor

Małgorzata Göttlich-Kucharska

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 300 000,00 zł

Części składowe zadania

 1. Ad. 6/1 - 130.000 zł
 2. Ad. 6/2 i 3 i 4 - 80.000 zł
 3. Ad. 6/5 - 30.000 zł
 4. Ad. 6/6 - 50.000 zł
 5. Ad. 6/7 - 10.000 zł

Uwagi

Zajęcia z dziećmi prowadzić będą dyplomowani nauczyciele, w tym specjaliści wychowania komunikacyjnego, kształcenia specjalnego i rehabilitacji. Dojazd na zajęcia prywatny, na koszt opiekuna prawnego. Zapisy telefonicznie lub mailowo. Opieka na zajęciach - czynni nauczyciele, z uprawnieniami, za zgodą pisemną opiekuna prawnego.

lub
Uzupełnij treść opisu: