Identyfikator: OBB014.
Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Łukasz Czernik.

Szczegóły projektu

Projekt dotyczy stworzenia miejsca do ćwiczeń dla Straży Pożarnych a tym obiektu/trenażera szkoleniowego do ćwiczeń pożarowych w postaci budynku, który ma umożliwiać generowanie pożarów wewnętrznych uzyskując przy tym warunki pożarowe identyczne jak w przypadku rzeczywistych pożarów. Dodatkowo miejsce do ćwiczeń z Ratownictwa Technicznego w postaci utwardzonego placu wraz z elementami towarzyszącymi.

Trenażer skonstruowany w wyniku projektu ma umożliwiać odtworzenie warunków pożarowych jakie powstają podczas pożarów w pomieszczeniach o zróżnicowanym przeznaczeniu (mieszkania, biura, przedszkola, magazyny, warsztaty, garaże, sklepy, pomieszczenia typu „escaperoom”, pomieszczenia techniczne, piwnice, sale konferencyjne i inne)

Obiekt/trenażer ma zapewnić możliwość różnej konfiguracji elementów wyposażenia, aby można było budować różne scenariusze zdarzeń.

Trenażer ma zawierać zarówno pomieszczenia, w których będą odbywać się ćwiczenia, jak również pomieszczenia dodatkowe służące do przygotowania ćwiczeń - w tym przygotowania ratowników do ćwiczeń i sprawowania nadzoru nad ich przebiegiem.

Główne funkcje trenażera to:

1. Innowacyjne rozwiązania dające możliwość uzyskania rzeczywistych warunków, które mogą wystąpić podczas pożaru lub innego zagrożenia w obiekcie budowlanym;

2. Możliwość odtworzenia/symulowania sytuacji z rzeczywistych działań ratowniczych, w celu prowadzenia badań i analiz oraz doskonalenia umiejętności ratowników;

3. Możliwość weryfikacji wpływu stosowanych obecnie technik gaszenia pożarów wewnętrznych na przebieg pożaru;

4. Testowanie nowych technologii i procedur gaszenia pożarów, weryfikacja ich skuteczności;

5. Możliwość sprawdzenia poziomu wiedzy uczestników szkolenia w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych; 

Lokalizacja

Działka 1791/8 obręb Stare Bielsko (położona za CH Auchan)

Autor

Łukasz Czernik

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 800 000,00 zł

Uwagi

OSP z miasta Bielsko-Biała

lub
Uzupełnij treść opisu: