Ścieżka rekreacyjna wzdłuż rzeki Białej w Komorowicach Śląskich

Identyfikator: OBB005. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Łukasz Brandys.

Streszczenie projektu

Ścieżka rekreacyjna o długości ok. 1200 mb, zlokalizowana na wałach rzeki Białej w Komorowicach Śląskich jako możłiwość przedłużenia istniejącej ścieżki wzdłuż ul. Grażyńskiego.

Opis projektu

W ramach projektu ma zostać zrealizowany ciąg pieszy wraz ze ścieżką rekreacyjną, długość ok. 1200 mb. Ścieżka zlokalizowana na wałach rzeki Białej jako możliwość przedłużenia istniejącej ścieżki wzdłuż ul. Grażyńskiego. Początek ścieżki rozpoczyna się przy moście, skrzyżowanie ul. Mazańcowickiej z ul. Grażyńskiego i kończy się przy ul. Konwojowej zgodnie z załączonym materiałem graficznym. Ścieżka wykonana z masy bitumicznej jako odtworzenie istniejącego utwardzenia na wale rzeki. Planuje się połączenie istniejącej ścieżki rowerowej przy skrzyżowaniu ulic Grażyńskiego i Mazańcowickiej z istniejącym utwardzeniem na wale przeciw-powodziowym rzeki Białej, po jej zachodniej stronie bez rozbudowy wału. Projekt zakłada montaż ławek, stojaków rowerowych i oświetlenia. 

Lokalizacja

Ścieżka zlokalizowana na wałach rzeki Białej jako możliwość przedłużenia istniejącej ścieżki wzdłuż ul. Grażyńskiego. Początek ścieżki rozpoczyna się przy moście, skrzyżowanie ul. Mazańcowickiej z ul. Grażyńskiego i kończy się przy ul. Konwojowej zgodnie z załączonym materiałem graficznym. Ścieżka wykonana z masy bitumicznej jako odtworzenie istniejącego utwardzenia na wale rzeki. Planuje się połączenie istniejącej ścieżki rowerowej przy skrzyżowaniu ulic Grażyńskiego i Mazańcowickiej z istniejącym utwardzeniem na wale przeciw-powodziowym rzeki Białej, po jej zachodniej stronie bez rozbudowy wału

Autor

Łukasz Brandys, adres e-mail: lukasz@brandysdesign.com

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 434 200,00 zł

Części składowe zadania

  1. 1200mb ciągu pieszo-jezdnego - 300.000,00 zł
  2. Elementy bezpieczeństwa - 14.000,00 zł
  3. 14 ławek np, PQA151R MMCITY (z oparciem) - 35.800,00 zł
  4. 4 stojaki rowerowe np. VL140MMCITY - 7.400,00 zł
  5. 40 słupków świecących np. ROSA SLICE LED 1200 - 55.000,00 zł
  6. Ułożenie kabla zasilającego oświetlenie ścieżek - 22.000,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty