Siłownia na wolnym powietrzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą (plac czasowego postoju pojazdów) - Os. Aleksandrowice

Identyfikator: 1-OBB001. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Aleksandrowice przez Ludwik Hejny.

Streszczenie projektu

Projekt składa się z dwóch części i dotyczy:

 1. budowy i wyposażenia w elementy małej infrastruktury rekreacyjno-sportowej dla nowej „siłowni na wolnym powietrzu", usytuowanej na terenie Osiedla "Aleksandrowice" zlokalizowanej w systemie ścieżek rowerowo-pieszych k. Lotniska w "Aleksandrowicach" - od strony ul. Smolnej; na części działki, będącej
  własnością Gminy Bielsko-Biała;
 2. infrastruktury towarzyszącej: „placu czasowego postoju pojazdów"; usytuowanego na terenie Osiedla „Aleksandrowice" zlokalizowanej w systemie ścieżek rowerowo-pieszych k. Lotniska w "Aleksandrowicach" - od strony ul. Smolnej, w bezpośredniej sąsiedztwie projektu dot. „siłowni" (1); na części działki, będącej własnością Gminy Bielsko-Biała;

Opis projektu

 1. Powstający w Bielsku-Białej system "sieci ścieżek pieszo-rowerowych k. lotniska w Aleksandrowicach" wymaga uzupełnienia w niezbędną infrastrukturę - dopełniającą i towarzyszącą - o charakter/e rekreacyjno-sportowym, której obecnie brak;
 2. Do zespołu elementów infrastruktury dopełniającej zaliczyć można i należy - „siłownię na wolnym powietrzu"; a do infrastruktury towarzyszącej  "plac czasowego postoju pojazdów", którym w Aleksandrowicach brak;
 3. Zrealizowanie projektu rozwiąże ten problem;
 4. Realizacja projektu to także szansa stworzenia na Osiedlu „Aleksandrowice", bezpośrednim zapleczu Osiedli „Wojska Polskiego" i „Polskich Skrzydeł" wspólnej dla ich Mieszkańców "małej" infrastruktur) rekreacyjno-sportowej;
 5. "Siłownia na wolnym powietrzu" może okazać się istotnym elementem integracji społeczno-środowiskowej Mieszkańców Osiedla, a jej usytuowanie poprawi jakość ich życia; „plac czasowego postoju pojazdów" pozwoli na parkowanie dla osób przyjeżdżających / terenu Miasta;
 6. Lokalizacja projektu, - projekt zlokalizowany jest w "Aleksandrowickiej Strefie Sportu I Rekreacji im. Beskidzkich Olimpijczyków" - systemie ścieżek rowerowo-pieszych k. Lotniska w „Aleksandrowicach". od strony ul. Smolnej;
 7. Typowe wyposażenie „Siłowni na wolnym powietrzu" daje możliwość uzyskania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej "dobrej jakości" i „w dobrej ceny" w procesie przetargowym; - „plac czasowego postoju pojazdów", poprawi dostępność miejsca, komfort i bezpieczeństwo parkowania;

Lokalizacja

Projekt zlokalizowany w "Aleksandrowickiej Strefie Sportu i Rekreacji im. Beskidzkich Olimpijczyków" - systemie ścieżek rowerowo-pieszych k. Lotniska w "Aleksandrowicach", od ul. Smolnej (por. mapka sytuacyjna - w zał.)

Autor

Ludwik Hejny, telefon: 600466896, adres e-mail: partship@ath.bielsko.pl

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 100 000,00 zł

Części składowe zadania

 • dla cz. (1) wg załączonego kosztorysu - 50.000,00 zł
 • dla cz. (2) wg załączonego kosztorysu - 50.000,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!