Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Zielony park i ogród społeczny przy ul. Kamienickiej. Stworzenie warunków do integracji mieszkańców w otoczeniu przyrody

Identyfikator: 7-OBB002. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Bielsko Południe przez Zuzanna Niezabitowska.

Szczegóły projektu

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie parku i ogrodu społecznego na obecnie niezagospodarowanej działce gminnej przy ul. Kamienickiej. W przeciągu ostatnich dwóch lat powstały tutaj dwa nowe bloki mieszkalne, a kolejna inwestycja jest w trakcie realizacji. W związku ze zwiększającą się liczbą mieszkańców naszej dzielnicy, znacząco wzrasta także zapotrzebowanie na tereny rekreacyjne. W ostatnim czasie przy ul. Kamienickiej na rzecz budowy nowej nawierzchni i chodnika usunięto część drzew i krzewów, przez co nasza dzielnica straciła bardzo dużo zieleni. Dla równowagi powinny powstać nowe zadbane tereny zielone. Realizacja inwestycji zgodnie z projektem jest odpowiedzią na te potrzeby mieszkańców.

 

Park

Projekt obejmuje wyrównanie i uporządkowanie terenu oraz zbudowanie infrastruktury sprzyjającej integracji mieszkańców. Inwestycja zakłada wykarczowanie krzaków i części drzew, przygotowanie ścieżek, montaż ławek, stołów zintegrowanych z ławkami, drewnianych leżaków, koszy na śmieci i oświetlenia. Na terenie parku pojawi się także namiastka placu zabaw (np. jedna huśtawka dla małych dzieci i jedna dla starszych). Zostaną też zasadzone nowe rośliny. Miejsce to będzie służyło relaksowi, rekreacji i integracji. W parku mieszkańcy będą mogli urządzić sąsiedzki piknik, pograć w gry planszowe, spędzić rodzinnie czas lub wyprowadzić na spacer psa. Wszystko to blisko natury i w leśnej atmosferze. Projekt zakłada możliwie najmniejszą ingerencję w obecny drzewostan, ponieważ istotne jest zachowanie leśnego charakteru parku.

 

Ogród Społeczny

Park oprócz funkcji typowo relaksacyjnej będzie także pełnił funkcję ogrodniczą. Część terenu zostanie wydzielona pod ogród społeczny, który jest obecnie popularną i cieszącą się dużym powodzeniem inicjatywą w miejskiej przestrzeni. Ta część projektu nie wymaga dużego nakładu finansowego. Realizacja zakłada głównie zagospodarowanie części działki poprzez instalację donic, które będą do dyspozycji mieszkańców. W ogrodzie powstanie także budka na narzędzia oraz kran z wodą do podlewania roślin czy umycia rąk. Ogród Społeczny będzie służył mieszkańcom naszej dzielnicy. Każdy zainteresowany będzie mógł tworzyć ogród, zasadzić w ziemi kwiaty lub warzywa a następnie pielęgnować je i korzystać z owoców swojej pracy. Inicjatywa będzie sprzyjała integracji między osobami w każdym wieku, a także pozytywnie wpłynie na rozwój zachowań społecznych takich jak współpraca i wzajemny szacunek. Uprawa ogrodu będzie okazją do aktywności na świeżym powietrzu, odprężenia i relaksu.

 

Uzasadnienie

Przedmiotowa działka jest terenem trudnym do zagospodarowania ze względu na jego zróżnicowane ukształtowanie. Warto jednak uczynić z tej wady atut i przygotować projekt w taki sposób, aby inwestycja mogła jak najszybciej powstać i służyć mieszkańcom.

Projekt jest oddolną inicjatywą społeczną. Jest to swoista gwarancja zadbania o park i ogród społeczny, ponieważ teren z trzech stron bezpośrednio sąsiaduje z nowymi blokami. Zaangażowani mieszkańcy będą troszczyć się o park i dopilnują, aby nie został on zdewastowany i nie stracił swojego przeznaczenia. Dodatkowym plusem projektu jest także założenie, że utrzymanie terenu nie będzie wymagało dużych nakładów finansowych (np. nie będzie konieczne zatrudnienie ogrodników). Wyposażenie takie jak oświetlenie, plac zabaw, nowe rośliny może powstać w ramach projektów w następnych edycjach budżetu obywatelskiego, jeśli instalacja elementów w tej edycji programu okaże się zbyt kosztowna.

Ogród będzie służył nie tylko mieszkańcom, ale będzie stanowił bezpieczną przystań także dla ptaków, jeży, pszczół i innych małych zwierząt. Będzie to atrakcyjne i oryginalne miejsce na mapie zielonych terenów Bielska-Białej i osiedla Bielsko Południe, których tak bardzo w naszym mieście brakuje.

Lokalizacja

Miejsce realizacji projektu to gminna działka o nr 379/40 znajdująca się przy ul. Kamienickiej. Działka sąsiaduje z Centrum Widok oraz z przedszkolem nr 25. W celach pomocniczych jako załącznik dodana mapka.

Autor

Zuzanna Niezabitowska

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 150 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Uporządkowanie i wyrównanie terenu
  2. Zakup elementów infrastruktury
  3. Oświetlenie
  4. Wykonanie prac
  5. Opracowania dokumentacji projektowej

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!