Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Bezpieczna zielona ścieżka dla dzieci

Identyfikator: 13-OBB001. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Karpackie przez Ryszard Wrona.

Szczegóły projektu

Projekt powyższy jest fragmentem większego, całościowego projektu związanego z poprawą bezpieczeństwa – głównie dzieci – na Osiedlu Karpackim, który wspólnie z Radą Osiedla oraz KSM chcielibyśmy zrealizować w przyszłych latach.

I etap to:
1/ instalacja sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Doliny Miętusiej w rejonie od pawilonu Lewiatan (Roll, apteka) do bloku nr 21 (mieszczącego przedszkole). Sygnalizacja wyłącznie na żądanie przechodzących osób poprzez naciśnięcie włącznika, aby niepotrzebnie nie ograniczać swobody jazdy samochodom kiedy nie ma ruchu pieszego.
Ta sygnalizacja świetlna pozwoli na stworzenie bezpiecznej zielonej ścieżki dla dzieci z rejonu jednostki B1 (część bloków ul. Doliny Miętusiej, Giewont, Zbożowej).

2/ instalacja sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Doliny Miętusiej w rejonie wylotu uliczek osiedlowych między blokami nr DM 26 a 33. Sygnalizacja wyłącznie na żądanie przechodzących osób poprzez naciśnięcie włącznika, aby niepotrzebnie nie ograniczać swobody jazdy samochodom kiedy nie ma ruchu pieszego.

Z kolei ta sygnalizacja świetlna pozwoli na stworzenie bezpiecznej zielonej ścieżki dla dzieci z rejonu jednostki B (część bloków ul. Doliny Miętusiej, Roztoki, Zajazdowej).

Zadaniem KSM będzie dostosowanie istniejącej infrastruktury ruchu pieszego do proponowanego ciągu pieszego dla dzieci z tego rejonu Osiedla.

3/ wykonanie miejsca parkingowego (lub zatoki) na fragmencie chodnika i terenu zielonego wzdłuż ogrodzenia przedszkola nr 8 (blok DM 21) – dł. ok. 20mb. Zadanie polegać będzie na obniżenie krawężników w tej części chodnika i poszerzenie chodnika o ok. 1,5 m, tak aby umożliwić zatrzymywanie się samochodów rodziców przywożących dzieci do Przedszkola nr 8 i swobodne przejście ludzi.
Część dzieci do przedszkola przywożonych jest samochodami przez rodziców, którzy nie mają gdzie zatrzymać się aby wysadzić lub zabrać dziecko do i z przedszkola. Obecnie samochody zatrzymują się na drodze osiedlowej między blokiem 21 a 27 – przy wejściu do przedszkola (zakaz parkowania). Stwarza to niebezpieczeństwo dla dzieci i rodziców i naturalnie dla samochodów.
Miejsce parkingowe wyłącznie dla potrzeb Przedszkola nr 8.
Alternatywnie miejsce do parkowania lub zatoka jest także możliwa do wykonania na fragmencie drogi osiedlowej KSM (przed wejściem do przedszkola) i pasem zieleni.

Te projekty zapewniłyby, a przede wszystkim zwiększyłyby bezpieczeństwo dzieci udających się do przedszkola i szkoły z tej części Osiedla.

Lokalizacja

Ulica Doliny Miętusiej

Autor

Ryszard Wrona

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 100 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. sygnalizacja drogowa: 40.000 zł
  2. sygnalizacja drogowa: 40.000 zł
  3. miejsce parkingowe: 20.000 zł

Uwagi

Kontynuacja całościowego projektu „Bezpieczna zielona ścieżka dla dzieci" dla całego Osiedla Karpackiego byłaby kontynuowana przy współpracy z Radą Osiedla i KSM w latach następnych.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!