Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Projekty mieszkańców pozytywnie zweryfikowane

Projekty ogólnomiejskie (34)

W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze ogólnomiejskim, dedykowane wszystkim mieszkańcom miasta.

zobacz wszystkie

90

projektów

Projekty