6 sierpnia 2020

Podsumowanie prac Zespołu ds. weryfikacji projektów

Zespół ds. weryfikacji projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na 2021 rok zakończył prace związane z opiniowaniem projektów mieszkańców.

Po zapoznaniu się z merytorycznymi opiniami właściwych Rad Osiedli, wydziałów Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych, Zespół na swoich posiedzeniach w dniach 23, 28 i 30 lipca 2020 r. zaopiniował złożone propozycje projektów i wydał stosowne rekomendacje.

W toku analizy projektów członkowie Zespołu skorzystali z możliwości wysłuchania zaproszonych Autorów projektów, co do których pojawiły się uzasadnione wątpliwości związane z oceną możliwości i zakresu wykonania zaproponowanego zadania lub które otrzymały negatywną opinię merytorycznych wydziałów Urzędu Miejskiego.

Rekomendacje Zespołu ds. weryfikacji projektów zostały zamieszczone w opublikowanych poniżej tabelach wraz z odpowiednim ID zadania, imieniem i nazwiskiem Autora, tytułem zadania, zweryfikowaną kwotą szacunkową oraz stosowną opinią.

W tabeli znajdują się opinie pozytywne, opinie pozytywne z uwagami (obie kategorie oznaczają rekomendację projektów do etapu głosowania mieszkańców Bielska-Białej) oraz opinie negatywne. W przypadku każdego projektu podano zweryfikowaną szacunkową kwotę realizacji zadania.

Zespół ds. weryfikacji projektów zaopiniował łącznie 69 złożonych projektów. Opinię pozytywną i pozytywną z uwagami uzyskało 51 projektów, natomiast opinię negatywną Zespół wydał w 18 przypadkach.

Odwołania od opinii Zespołu ds. weryfikacji projektów

Autorzy projektów z opinią negatywną mogą skorzystać z możliwości odwołania się do Prezydenta Miasta od opinii Zespołu ds. weryfikacji projektów w terminie do 14 sierpnia 2020 r. włącznie (od dnia niniejszej publikacji listy wszystkich pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych projektów, tj. od 7 sierpnia 2020 r.).

Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/165/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. stanowi w § 8 ust. 1 i 2, że: 

„W terminie 7 dni od dnia opublikowania Informacji (...), Autorowi projektu negatywnie opiniowanego służy prawo do wniesienia pisemnego odwołania do Prezydenta Miasta”.

„Prezydent Miasta rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od daty wpływu odwołania do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i ostatecznie rozstrzyga w sprawie umieszczenia projektu na liście projektów do głosowania oraz informuje pisemnie Autora projektu o sposobie rozpatrzenia odwołania”.

Ważne 

Odwołanie od negatywnej opinii o projekcie Wnioskodawca (Autor) wnosi:
 
1) pisemnie do Prezydenta Miasta na adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem "Budżet Obywatelski Bielska-Białej 2021 - odwołanie". Odwołanie w formie pisemnej musi być podpisane przez Wnioskodawcę (Autora).
 
lub
 
2) w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt@obywatelskibb.pl, pamiętając o wysłaniu go z konta e-mail podanego w projekcie jako adresu właściwego do kontaktu.
 
Odwołania są rozpatrywane zgodnie z datą wpływu, w terminie określonym ww. Uchwałą.

Aktualności

PoWtŚrCzPtSoNd
0102
03040506 070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31