Bielsko-Biała piękne miasto - poprawa wizerunku we wszystkich dzielnicach

Opis zadania

Kontynuacja realizacji poprzedniego programu "100.000 zł" na zadania drogowe Rad Osiedli. Propozycje złożone przez Rady Osiedli dotyczące:

 • remontu nawierzchni asfaltowej dróg mianowanych
 • remontu chodników lub parkingów w pasach drogi
 • urządzenie skwerów w pasach drogowych lub na terenach gminnych
 • wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych

Propozycje zadań stanowią załączniki do niniejszego zgłoszenia - mogą być modyfikowane.

Załączniki:

 1. Wapienica: Modernizacja ul. Prądniczej (cała ulica za wyjątkiem prywatnego odcinka), modernizacja chodnika ul. Relaksowej (odcinek uszkodzonego chodnika od Międzyrzeckiej do bloku).
 2. Mikuszowice Śląskie: Remont nawierzchni ul. Argentyny wraz z poboczami (odcinek ok. 200 metrów).
 3. Górne Przedmieście: Remont ul. Harcerskiej - naprawa ulicy wraz z chodnikami (od wjazdu z ul. E. Plater przynajmniej do bloku Harcerska 8, łącznie z częścią ul. Harcerskiej dojazdową przed blokiem nr 8) oraz remont ul. het. Jana Zamoyskiego - naprawa ulicy wraz z chodnikami (odcinek od ul. Sobieskiego za sklepem "Społem" do ul. Grunwaldzkiej).
 4. Kopernika: Naprawa zniszczonego odcinka pasa drogowego ul. Kazimierza Brodzińskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Wiśniową w kierunku ul. Bratków) poprzez wyrównanie drogi oraz ponowne ułożenie kostki brukowej (remont doraźny).
 5. Śródmieście Bielsko: Rewitalizacja skwerku u zbiegu ul. 1 Maja i Partyzantów / Bielsko Południe: Remont nawierzchni drogi asfaltowej przy ul. Karola Miarki (począwszy od odcinka na wysokości kamienicy nr 7 do skrzyżowania z ulicą Inwalidów).
 6. Mieszka I: Zadanie 1 - Remont ulicy Bolesława Krzywoustego na odcinku od Mieszka I do ul. Wita Stwosza poprzez frezowanie, asfaltowanie, wymianę chodnika od strony Bolesława Krzywoustego 9, nowe chodniki - od strony zieleńca oraz drogi; Zadanie 2 - Remont nawierzchni drogi na ulicy Tarninowej.
 7. Aleksandrowice: Wymiana powierzchni drogi z nakładki masy mineralno-asfaltowej (MMA) oraz opaski jezdni na ulicy Wrzosowej wraz z ujęciem skrzyżowania, do którego dochodzą pozostałe drogi jak Lotnicza i Elizy Orzeszkowej w Bielsku-Białej / Wymiana nawierzchni na odcinku dojazdu do posesji 6A, 6B, 8A, 8B, 8C wraz z opaską (kostka brukowa).
 8. Złote Łany: Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Podgórze.
 9. Bielsko Południe: Remont ulicy Kornela Ujejskiego na odcinku od ul. Grażyny do ul. Zegadłowicza (wykonanie nawierzchni z kostki wraz z podbudową).
 10. Karpackie: Dywanik asfaltowy na ulicy Zaruskiego od numeru bloku Zaruskiego nr 9, Zaruskiego nr 4, Zaruskiego nr 2 aż do wyjazdu na ulicę Kolistą / Zatoka parkingowa przy ulicy Matusiaka nr 9.
 11. Dolne Przedmieście: Naprawa nawierzchni w trybie pilnym dla bezpieczeństwa mieszkańców w strefie zamieszkania obejmującej ul. R. Traugutta od ul. St. Żeromskiego oraz ul. Przechód Dworcowy do ul. Warszawskiej / Ustawienie gazonów z kwiatami przed budynkiem nr 1 przy ul. R. Traugutta oraz po prawej stronie windy wzdłuż słupków / Likwidacja nieczynnych kiosków handlowych / Wyznaczenie miejsc parkingowych w strefie zamieszkania tylko na ul. Przechód Dworcowy.
 12. Biała Wschód: Remont chodnika wzdłuż ulicy Nadbrzeżnej na odcinku od budynku numer 2 do ulicy Towarzystwa Szkoły Ludowej.
 13. Kamienica: Urządzenie skwerów przy przystankach autobusowych w dzielnicy Kamienica - pod adresem: ul. Karpacka naprzeciw nr 189 / ul. Karpacka przed budynkiem nr 161 / ul. Karpacka naprzeciw nr 151 / ul. Karpacka przed budynkiem nr 104.
 14. Beskidzkie: Remont ulicy Sterniczej (oczyszczenie chodników zarośniętych trawą i zielskiem oraz naprawa chodnika wzdłuż ulicy w miejscach stwarzających zagrożenie dla zdrowia).

Szczegóły w załącznikach.

Lokalizacja

Istniejące ulice, drogi, chodniki i skwery we wszystkich dzielnicach miasta Bielsko-Biała będące w administracji MZD i Wydziału Gospodarki Miejskiej.

Stan własnościowy terenu

Działki będące własnością Gminy Bielsko-Biała oraz Skarbu Państwa we władaniu Gminy Bielsko-Biała (miasta na prawach powiatu).

Części składowe zadania

1. Remont chodników 10.000 m23.000.000 zł
2. Remont nawierzchni asfaltowej 20.000 m23.000.000 zł
3. Urządzenie 10 skwerów500.000 zł
4. Przygotowanie realizacji (dok. projektowe)

650.000 zł

Uwagi

W przypadku zaistnienia sytuacji ujęcia zgłoszonej propozycji w realizacji MZD lub Wydziału Gospodarki Miejskiej w roku 2023 z innych środków - ww. podmioty winny uzgodnić zamianę zadania z Radami Osiedli.

Pliki do pobrania

Etap projektu

 • Zgłoszenie projektu
 • Weryfikacja formalna
 • Weryfikacja merytoryczna
 • Głosowanie
 • Realizacja
 • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

21.04.2022 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;

Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Inne projekty ogólnomiejskie

Projekt nr: OBB001


Kamery stacjonarne
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Zygmunt Wolicki

Projekt nr: OBB002


Obiekt rekreacyjno-sportowy
Koszt szacunkowy: 7 000 000,00 zł
Wnioskodawca: Roman Mordarski

Projekt nr: OBB003


Psi Park w parku Jordanowskim
Koszt szacunkowy: 100 000,00 zł
Wnioskodawca: Sara Siciarz

Projekt nr: OBB004


Centrum sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z os. Złote Łany
Koszt szacunkowy: 580 000,00 zł
Wnioskodawca: Maksymilian Pryga

Projekt nr: OBB005


Bezpiecznie i zdrowo do szkoły - remont dojścia do Szkoły Podstawowej nr 2 i budowa stacji rowerowej
Koszt szacunkowy: 797 000,00 zł
Wnioskodawca: Krzysztof Stopa

Projekt nr: OBB008


"Ogród BBardzo kulturalny - z książką i sztuką w tle"
Koszt szacunkowy: 2 150 500,00 zł
Wnioskodawca: Aleksandra Tarnawa

Projekt nr: OBB009


Bielsko-Biała piękne miasto - poprawa wizerunku we wszystkich dzielnicach
Koszt szacunkowy: 7 150 000,00 zł
Wnioskodawca: Sylwia Calów

Projekt nr: OBB011


Bezpieczny trotuar dla pieszych
Koszt szacunkowy: 350 000,00 zł
Wnioskodawca: Jerzy Gaweł

Projekt nr: OBB012


"Złota Rączka"
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Elżbieta Rosińska

Projekt nr: OBB014


OCHOTNICY I DZIELNICE
Koszt szacunkowy: 8 000 000,00 zł
Wnioskodawca: Adam Lorek

Projekt nr: OBB016


Miniboisko wielofunkcyjne
Koszt szacunkowy: 290 000,00 zł
Wnioskodawca: Paweł Mołek

Projekt nr: OBB017


Ślizgawka dla PRAWOSKRĘTNYCH
Koszt szacunkowy: 4 000,00 zł
Wnioskodawca: Marcin Szpak
Wybrane projekty

Nie wybrano projektu


Nie wybrano projektu


Przejdź do głosowania