Jednostka pomocnicza

Karpackie

Kwota na zadanie osiedlowe

200 000,00

Liczba mieszkańców

9044

2% poparcia mieszkańców dla zwycięskiego projektu

181

Każdy projekt osiedlowy, aby mógł trafić na listę zwycięskich projektów do realizacji, musi uzyskać w głosowaniu poparcie co najmniej 2% mieszkańców danego Osiedla

Wykaz ulic

 • Aleja gen. Władysława Andersa nr parzyste od 2 do 126
 • Aleja gen. Władysława Andersa nr nieparzyste od 51 do 119
 • Bartnicza
 • Doliny Miętusiej
 • Drużyny
 • Filomatów
 • gen. Józefa Kustronia nr parzyste od 2 do 18
 • gen. Kazimierza Sosnkowskiego nr parzyste od 2 do 20
 • gen. Kazimierza Sosnkowskiego nr nieparzyste od nr 1 do 19
 • gen. Mariusza Zaruskiego
 • Giewont
 • Karpacka nr nieparzyste od 1 do 45
 • Klemensa Matusiaka
 • Kolista nr nieparzyste od 1 do 49
 • Kowalska nr parzyste od 34 do końca
 • Morskie Oko
 • Partyzantów nr parzyste od 98 do 102
 • Pięciu Stawów
 • Roztoki
 • Zajazdowa
 • Zbożowa
 • Żyzna

Wykaz przewodniczących i siedzib Rad Osiedli

Wykaz przewodniczących i siedzib Rad Osiedli w Bielsku-Białej: kliknij tutaj

Aktualności

 • Po przeprowadzonej weryfikacji formalnej przedstawiamy złożone przez mieszkańców propozycje zadań w ramach BOBB 2023.

 • W celu ujednolicenia zapisów aktów prawnych Prezydent Miasta wydał kolejne zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na rok 2023.

 • Rada Miejska w Bielsku-Białej na LII sesji w dniu 22 grudnia 2022 r. podjęła Uchwałę Nr LII/1196/2022 zmieniającą Uchwałę Nr XLIII/986/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zawieszenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 r. , która weszła w życie z dniem 12 stycznia 2023 r.

Więcej
Wybrane projekty

Nie wybrano projektu


Nie wybrano projektu


Przejdź do głosowania