Jednostka pomocnicza

Grunwaldzkie

Kwota na zadanie osiedlowe

200 000,00

Liczba mieszkańców

4011

2% poparcia mieszkańców dla zwycięskiego projektu

80

Każdy projekt osiedlowy, aby mógł trafić na listę zwycięskich projektów do realizacji, musi uzyskać w głosowaniu poparcie co najmniej 2% mieszkańców danego Osiedla

Wykaz ulic

 • Akademii Umiejętności nr parzyste od 2 do 26
 • Akademii Umiejętności nr nieparzyste od 1 do 17
 • Antoniego Czechowa
 • Astrów
 • Cicha
 • Cmentarna
 • Dawna
 • Dworkowa
 • Energetyków
 • Gabrieli Zapolskiej
 • Helmuta Kajzara
 • Jana Karola Chodkiewicza
 • Jana Kiepury
 • Jana Lechonia
 • Joachima Lelewela nr parzyste od 2 do 18
 • Joachima Lelewela nr nieparzyste od 1 do 9
 • Józefa Bema
 • Juliana Tuwima nr parzyste od 2 do 18
 • Juliana Tuwima nr nieparzyste od 1 do 63b
 • Kazimierza Wierzyńskiego
 • Kierowa wszystkie nr nieparzyste
 • Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego nr 2 i nr nieparzyste od 1 do 17
 • Kryniczna
 • Księcia Józefa Poniatowskiego nr nieparzyste od 19 do końca
 • Lipnicka nr parzyste od 2 do 112a bez nr 82
 • Lipnicka nr nieparzyste od 1 do 13
 • Marii Skłodowskiej-Curie
 • Mieczysława Stanclika
 • Milusińskich
 • Młodości
 • PCK
 • Radosna
 • Stefana Kisielewskiego
 • Stefanii Sempołowskiej nr parzyste od 2 do 52
 • Stefanii Sempołowskiej nr nieparzyste od 3 do 45
 • Tadeusza Rychlińskiego
 • Wesoła
 • Władysława Broniewskiego nr parzyste od 20 do końca
 • Władysława Broniewskiego nr nieparzyste od 11 do końca
 • Władysława Łokietka
 • Wojciecha Bogusławskiego nr parzyste od 2 do 18
 • nr nieparzyste od 1 do 13
 • Xawerego Dunikowskiego nr parzyste od 2 do 16
 • Xawerego Dunikowskiego nr nieparzyste od 1 do 51
 • Zielona
 • Żywiecka nr parzyste od 16 do 88
 • Żywiecka nr nieparzyste od 5 do 49

Wykaz przewodniczących i siedzib Rad Osiedli

Wykaz przewodniczących i siedzib Rad Osiedli w Bielsku-Białej: kliknij tutaj

Aktualności

 • Rada Miejska w Bielsku-Białej na LII sesji w dniu 22 grudnia 2022 r. podjęła Uchwałę Nr LII/1196/2022 zmieniającą Uchwałę Nr XLIII/986/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zawieszenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 r. , która weszła w życie z dniem 12 stycznia 2023 r.

 • W celu ujednolicenia zapisów aktów prawnych Prezydent Miasta wydał zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na rok 2023.

 • Rada Miejska w Bielsku-Białej na XLIII sesji w dniu 24 marca 2022 r. podjęła uchwałę nr XLIII/985/2022 w sprawie nieprzeprowadzania konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r.

Więcej
Wybrane projekty

Nie wybrano projektu


Nie wybrano projektu


Przejdź do głosowania