Jednostka pomocnicza

Słoneczne

Kwota na zadanie osiedlowe

200 000,00

Liczba mieszkańców

5747

2% poparcia mieszkańców dla zwycięskiego projektu

115

Każdy projekt osiedlowy, aby mógł trafić na listę zwycięskich projektów do realizacji, musi uzyskać w głosowaniu poparcie co najmniej 2% mieszkańców danego Osiedla

Wykaz ulic

 • Aleksandrowicka nr parzyste od 2 do 30
 • Aleksandrowicka nr nieparzyste od 1 do 37
 • Artura Grottgera
 • Braci Gierymskich
 • Browarna nr parzyste od 12 do końca
 • Browarna nr nieparzyste od 15 do końca
 • Cieszyńska nr nieparzyste od 19 do 141
 • gen. Władysława Sikorskiego wszystkie nr parzyste
 • Henryka Siemiradzkiego
 • Jacka Malczewskiego
 • Józefa Chełmońskiego
 • Józefa Lompy
 • Juliana Fałata
 • Kazimierza Przerwy-Tetmajera
 • Leopolda Staffa
 • Mikołaja Reja
 • NMP Królowej Polski
 • Partyzantów nr parzyste od 2 do 40
 • prof. dr. Mieczysława Michałowicza wszystkie nr parzyste
 • Sikornik
 • Skośna
 • Stefana Czarnieckiego
 • św. Anny
 • Tadeusza Rejtana
 • Zacisze
 • Zdrojowa
 • Zgody
 • Zofii Kossak-Szczuckiej

Wykaz przewodniczących i siedzib Rad Osiedli

Wykaz przewodniczących i siedzib Rad Osiedli w Bielsku-Białej: kliknij tutaj

Aktualności

 • Rada Miejska w Bielsku-Białej na LII sesji w dniu 22 grudnia 2022 r. podjęła Uchwałę Nr LII/1196/2022 zmieniającą Uchwałę Nr XLIII/986/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zawieszenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 r. , która weszła w życie z dniem 12 stycznia 2023 r.

 • W celu ujednolicenia zapisów aktów prawnych Prezydent Miasta wydał zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na rok 2023.

 • Rada Miejska w Bielsku-Białej na XLIII sesji w dniu 24 marca 2022 r. podjęła uchwałę nr XLIII/985/2022 w sprawie nieprzeprowadzania konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r.

Więcej
Wybrane projekty

Nie wybrano projektu


Nie wybrano projektu


Przejdź do głosowania