Jednostka pomocnicza

Górne Przedmieście

Kwota na zadanie osiedlowe

200 000,00

Liczba mieszkańców

6373

2% poparcia mieszkańców dla zwycięskiego projektu

127

Każdy projekt osiedlowy, aby mógł trafić na listę zwycięskich projektów do realizacji, musi uzyskać w głosowaniu poparcie co najmniej 2% mieszkańców danego Osiedla

Wykaz ulic

 • 3 Pułku Strzelców Podhalańskich
 • Adama Próchnika
 • Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr parzyste od 8 do końca
 • Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr nieparzyste od 9 do końca
 • Antoniego Osuchowskiego
 • Bartosza Głowackiego
 • Bohaterów Getta
 • Browarna nr parzyste od 2 do 10
 • Browarna nr nieparzyste od 1 do 13a
 • Cieszyńska nr parzyste od 12 do 114
 • Czysta
 • Emilii Plater wszystkie nr parzyste
 • Emilii Plater nr nieparzyste od 1 do 17
 • gen. Józefa Hallera
 • Graniczna
 • Grodzka
 • Grunwaldzka nr parzyste od 20 do końca
 • Grunwaldzka wszystkie nr nieparzyste
 • Harcerska
 • hetm. Jana Zamoyskiego
 • Jana Sobieskiego nr parzyste od 10 do 88
 • Jana Sobieskiego nr nieparzyste od 7 do 91
 • Juliusza Kossaka
 • Kazimierza Pułaskiego
 • Konstantego Damrota
 • ks. Piotra Skargi
 • Listopadowa nr parzyste od 2 do 40
 • Listopadowa nr nieparzyste od 1 do 69
 • Mała
 • Marii Konopnickiej
 • Michała Drzymały
 • Mieczysława Karłowicza nr parzyste od 2 do 8
 • Mieczysława Karłowicza nr nieparzyste od 1 do 11
 • Mikołaja Kopernika nr nieparzysty 1
 • Myśliwska
 • Piastowska nr nieparzyste od 33 do końca
 • pl. Marcina Lutra wszystkie nr bez nr parzystego 14
 • pl. Zwycięstwa
 • Słoneczna
 • Solna
 • Stanisława Moniuszki
 • Stanisława Wyspiańskiego
 • Stanisława Żółkiewskiego nr parzyste od 2 do 12
 • Stanisława Żółkiewskiego nr nieparzyste od 1 do 7
 • Wacława Grodeckiego
 • Wita Stwosza nr parzyste od 2 do 10
 • Wita Stwosza nr nieparzyste od 1 do 19

Wykaz przewodniczących i siedzib Rad Osiedli

Wykaz przewodniczących i siedzib Rad Osiedli w Bielsku-Białej: kliknij tutaj

Aktualności

 • Rada Miejska w Bielsku-Białej na LII sesji w dniu 22 grudnia 2022 r. podjęła Uchwałę Nr LII/1196/2022 zmieniającą Uchwałę Nr XLIII/986/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zawieszenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 r. , która weszła w życie z dniem 12 stycznia 2023 r.

 • W celu ujednolicenia zapisów aktów prawnych Prezydent Miasta wydał zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na rok 2023.

 • Rada Miejska w Bielsku-Białej na XLIII sesji w dniu 24 marca 2022 r. podjęła uchwałę nr XLIII/985/2022 w sprawie nieprzeprowadzania konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r.

Więcej
Wybrane projekty

Nie wybrano projektu


Nie wybrano projektu


Przejdź do głosowania