OCHOTNICY I DZIELNICE

Opis zadania

1. OSP Bielsko-Biała Lipnik

Celem projektu jest zakup busa 9 osobowego, a dokładnie jego wymiana. Aktualnie jednostka posiada busa, którego z uwagi na wiek i przez co pogarszający się stan techniczny pragnie wymienić. Samochód służy do przewozu osób oraz sprzętu w różnych konfiguracjach m. in na ćwiczenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, czy służył przy rozwożeniu środków do dezynfekcji dla szkół podczas pandemii. Niejednokrotnie samochód ten brał także udział w działaniach przeciwpowodziowych na terenie naszego miasta. W marcu 2022 samochód wyjeżdżał kilkukrotnie na granicę z Ukrainą celem wsparcia tamtejszych strażaków podczas przyjmowania uchodźców z ogarniętego wojną kraju. Kolejny cel projektu to zakup quada z przyczepką oraz przyczepą do transportu. Umożliwi on szybkie działania ratownicze w trudno dostępnym i górzystym terenie, którego u nas nie brakuje oraz może wziąć udział w działaniach ratowniczych podczas pożarów w kompleksach leśnych. Quady są obecnie niezbędnym elementem działań poszukiwawczych. Możliwości terenowe oraz wymiary dają nam możliwość przeszukania znacznych obszarów terenu. Quady są wykorzystywane do sprawdzania dróg i ścieżek leśnych oraz innych ułatwień terenowych takich jak wały czy potoki. Pozwalają w krótkim czasie sprawdzić wszystkie te obiekty na przeszukiwanym terenie. Patrol pieszy jest w tych działaniach mało wydajny ze względu na niskie tempo poruszania się ratowników i brak możliwości zabrania ze sobą sprzętu do udzielenia pierwszej pomocy. Samochód terenowy ma ograniczone możliwości za względu na swoje gabaryty. Tylko quady dają nam możliwość szybkich działań z zaangażowaniem małej ilości ratowników.

2. OSP Komorowice Krakowskie

Remiza OSP Komorowice Krakowskie, jak i innych jednostek, to często miejsce spotkań międzypokoleniowych i społecznych. Druhowie spotykają się w niej z różnych okazji – szkoleń, zbiórek, rocznic i jubileuszy. Często goszczą również u siebie osoby i organizacje, które tego potrzebują – seniorów, harcerzy, wolontariuszy czy zespoły artystyczne. Te ostatnie szczególnie wtedy, gdy Dom Kultury organizuje konkursy, przeglądy i koncerty! Wtedy cały budynek jest zamieniony w garderobę.

Aby przestrzeń ta była estetyczna i funkcjonalna potrzebny jest remont i modernizacja sali zebrań oraz jej zaplecza – instalacji CO, podłóg, ścian; zakup wyposażenia i mebli ze stali nierdzewnej do kuchni oraz stołów i krzeseł do sali.

Służba strażaków z OSP, to nie tylko wyjazdy do pożarów, ale również do innych miejscowych zagrożeń bezpieczeństwa. Znaczna część ich aktywności, to zabezpieczanie miejsc wypadków drogowych, usuwanie skutków klęsk żywiołowych czy pomoc i wolontariat w sytuacjach nadzwyczajnych, jak choćby wojna w Ukrainie.

Aby skutecznie nieść pomoc i samemu pozostawać bezpiecznym, niezbędny jest specjalistyczny sprzęt pożarniczy, taki jak ubrania dedykowane, agregat, węże, prądownice, piły i zestaw do otwierania drzwi, oświetlenie miejsca zdarzenia.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza to chluba i przyszłość każdej jednostki, dlatego tak ważne jest wyposażenie jej w odpowiednie umundurowanie.

Szczegółowy wykaz potrzeb:

- Remont sali szkoleniowej:
Remont i modernizacja instalacji C.O.
Remont podłogi ok 150m² płytek (zakup oraz przygotowanie i układanie płytek, kleju, fug itp.)
Gipsowanie, malowanie ok 280 m², wymiana drzwi do biura, wymiana oświetlenia sali na ledowe (wraz z materiałem)
koszt 140.000 zł.

- Zakup mebli i wyposażenia do kuchni i sali szkoleniowej:
meble ze stali nierdzewnej ok 14 mb. wraz z wyposażeniem kuchni
Stoły i krzesła na salę szkoleniową
koszt 79.000 zł

- Zakup sprzętu pożarniczego:
Ubranie specjalne bojowe koszt ok.102.000 zł
Rękawice strażackie specjalne koszt ok. 12 000zł
Agregat prądotwórczy koszt ok.7.000 zł
Wentylator oddymiający koszt ok.7.000 zł
Węże tłoczne W52 Koszt ok.5.000 zł
Węże tłoczne W75 Koszt ok.9.000 zł
Prądownica wodna G Force 2 szt. Koszt ok. 10.000 zł
Nakładki do piany średniej i ciężkiej G-Force koszt ok.5.000 zł
Lanca gaśnicza(system dysz przebijających TFT) koszt ok.11.000 zł
Zestaw do otwierania drzwi koszt ok.4.000 zł
Zakup i montaż masztu oświetleniowego ledowego na samochód SLRR koszt ok.20.000 zł
Remont zabudowy w samochodzie GBA Mercedes koszt ok. 29.000 zł
Hełmy MDP OSP 2000 zł
Umundurowanie MDP OSP 3000 zł
koszt 230.000 zł

Razem 445.000 zł

3. OSP Mikuszowice Krakowskie

Hełm 22 704 zł
Mundur bojowy 54 780 zł
Kominiarka 2 712 zł
Rękawice 9 768 zł
Buty strażackie 26 254 zł
Wodery fluo 1 834 zł
Latarka 7 623 zł
Pilarka 22 560 zł
Motopompa 22 962 zł
Ubranie koszarowe 8 856 zł
Wyciągarka samochodowa 4 788 zł
Maszt oświetleniowy 1 320 zł
Drabina strażacka 10 200 zł
Zbiornik na wodę 1 359 zł
Motorola nasobna 23 386 zł
Mikrofonogłośnik 2 487 zł
Motorola samochodowa 6 783 zł
Lizak drogowy 1 384 zł
Szafa strażacka 14 868 zł
Wózek do sorbentu 176 zł
Belka świetlna 4 515 zł
Maszynka do taśmowania węży 645 zł
Smok Prosty do pompy szlamowej 768 zł
Kurtyna wodna 400 zł
Maska 5 136 zł
Butla Kompozytowa 17 086 zł
Aparat powietrzny 31 968 zł
Sygnalizator bezruchu 6 879 zł
Uchwyt mocowania sprzętu 2 352 zł
Pachołek Drogowy 384 zł
Dyski sygnalizacyjne 724 zł
Reduktor 245 zł
Hooligan 1 743 zł
Sito kominowe 266 zł
Zestaw kominiarski 564 zł
Stojak Hydrantowy 1 085 zł
Uchwyt do latarki 1 152 zł
Wymiana silnika i skrzyni + inne podzespoły 63 692 zł
Remont świetlicy oraz garażu 150 000 zł
Agregat prądotwórczy 4 260 zł
Kombinezon przeciw szerszeniom 1 256 zł
Modułowy plecak R1 10 320 zł
Deska ortopedyczna 3 920 zł
Zestaw szyn kramera 636 zł
Kompresor 2 400 zł
Wkrętarka 4 800 zł
Zakup lekkiego pojazdu 140 000 zł
Razem: 704 000 zł


4. OSP Hałcnów

Mundury bojowe 116 000 zł
Hełmy 49 000 zł
Węże W-75 2 900 zł
Węże W-52 3 800 zł
Pilarka do drewna 3 500 zł
Pilarka do drewna 4 500 zł
Pilarka do drewna 3 500 zł
Pilarka do betonu 5 200 zł
Pilarka do betonu 5 200 zł
Masz oświetleniowy akumulatorowy 3 000 zł
Kątówka akumulatorowa 2 000 zł
Automatyczny system neutralizacji plam oleju 10 000 zł
Quad 100 000 zł
Przyczepa do quada 11 000 zł
Remont sali 100 400 zł
SUMA: 420 000 zł


5. OSP Leszczyny

Projekt pod tytułem „Bezpieczeństwo domeną OSP” polega na zakupie wraz z wyposażeniem lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Bielsko-Biała Leszczyny.

Strażaczki i strażacy wyżej wymienionej jednostki od 113 lat niosą pomoc dla społeczności lokalnej chroniąc jej dorobek , mienie oraz życie mieszkańców osiedla Leszczyny i Złote Łany oraz mieszkańców naszego miasta.

Do skuteczności działania jest potrzebny lekki samochód ratowniczo-gaśniczy ze specjalistycznym sprzętem do wykonania postawionych przed nami zadaniami. Nie ma dziedziny zagrożeń, w których strażak ochotnik nie byłby potrzebny, często narażając swoje życie ratując życie innym ludziom.

Wartość bojowa Ochotniczej Straży Pożarnej Bielsko-Biała Leszczyny znacznie się zwiększy po zakupie nowego samochodu. Jednostka ta wrosła w dzielnice Leszczyny i Złote Łany i w nasze miasto.

Druhowie zawsze są gotowi do działań operacyjnych i pomocy mieszkańcom, zwłaszcza starszym wiekiem. Dodatkowo należy zwrócić na bardzo dobrą współprace z szkołami i przedszkolami działających na terenie w/w dzielnic oraz na współprace z radami osiedli i innymi organizacjami działającymi na terenie miasta.

6. OSP Kamienica

Termomodernizacja budynku OSP Bielsko-Biała Kamienica:
ocieplenie części budynku 150 000 zł
wymiana okien 65 000 zł
parapetów wewnętrzne 1 000 zł
parapety zewnętrzne 2 600 zł
rynny 10 400 zł
drzwi zewnętrznych 16 000 zł
drzwi techniczne 1 500 zł
wyłaz 2 000 zł

Renowacja balkonu:
wymiana balustrady 15 000 zł
wymiana posadzki 10 050 zł
wymiana zadaszenia wejścia do budynku 6 000 zł
renowacja schodów przed wejściem do budynku 15 000 zł
wymiana instalacji elektrycznej 30 000 zł

Remont kuchni z wyposażeniem: 120 000 zł

Razem: 444 550 zł

7. OSP Komorowice Śląskie

 • Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej Komorowice Śląskie (300 000 zł)
 • Remont Garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowicach Śląskich (145 000 zł)

8. OSP Straconka

 1. Remont stanowisk garażowych (wykonanie nowej posadzki, wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi, gipsowanie i malowanie ścian, remont i wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej),
 2. Zakup i montaż monitoringu wizyjnego obiektu,
 3. Zakup i montaż garażu wolnostojącego,
 4. Zakup wyposażenia sali szkoleniowej (stoły, krzesła, sprzęt do utrzymania czystości),
 5. Zakup środków ochrony indywidualnej strażaków ratowników, i najpotrzebniejszego sprzętu ratowniczego.
 6. Wymiana stolarki okiennej (szatnia, biuro zarządu, garaż).


9. OSP Mikuszowice Śląskie

Celem zadania, jakie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikuszowicach Śląskich postanowiła sobie na ten rok, jest zakup niezbędnego sprzętu indywidualnego, jak i bojowego oraz wymiana już wysłużonego, który nie nadaje się do akcji ratowniczo – gaśniczych.

Celem projektu jest również remont już wysłużonej Sali szkoleniowej oraz jej wyposażenia, w której strażacy naszej jednostki spotykają się w celu szkoleń jak i zebrań związanych z działalnością OSP.

Ubrania specjalne
Hełmy strażackie
Kominiarki
Rękawice strażackie ciężkie
Rękawice strażackie techniczne
Buty Specjalne
Mundury wyjściowe
Kurtki zimowe
Czapki rogatywki
Krawaty
Sznury galowe
Sygnalizator bezruchu
Prądownica Wysokociśnieniowa
Prądownice
Prądownice pianowe
Pilarki Łańcuchowe
Nożyce do cięcia kabli
Mostki przejazdowe
Tłumice gumowe teleskopowe
Zestaw Kominiarski
Węże W-42
Węże W-52
Węże W-75
Myjka do węży
Torba PSP-R1
Masz oświetleniowy przenośny
Kombinezony do szerszeni
Sztormiaki strażackie
Nożyco-rozpieracz SC 758 e3 - Zestaw
Aparat Ochrony Dróg Oddechowych
Piła do betonu
Remont Sali szkoleniowej OSP
Przyczepa
Motopompa szlamowa
Drabina teleskopowa
Węże ssawne
Smoki ssawne
Pralka do ubrań specjalnych
Szelki bezpieczeństwa

10. Dzielnica Lipnik

Strefa rekreacji i zabaw dla rodzin wraz z zabezpieczeniem dojazdu i miejsc postojowych

Lokalizacja miejsca realizacji projektu
Teren rekreacyjno-sportowy „Pod Gaikami” ul Pomorska/ ks Brzóski
Projekt obejmuje teren rekreacyjny wraz z przyległymi drogami na odcinkach dotarcia do terenu. Działki:
1300/537 – miejsca postojowe, droga, teren rekreacyjny
1300/343 – miejsca postojowe, droga, teren rekreacyjny
1300/234 – droga od ul. Pomorskiej
1300/196 – droga od ul. Pomorskiej
1300/536, 1300/344 – droga od ul. Brzóski
1300/235 – droga od ul. Gdańskiej

1. Jaki jest stan własnościowy terenu
Działki należą do Gminy Bielsko-Biała

2. Opis szczegółowy projektu
Od kilku lat, dzięki BO powstaje teren rekreacyjno-sportowy „Pod Gaikami”. Na podstawie oczekiwań mieszkańców i możliwości terenowych została opracowana koncepcja zagospodarowania całości terenu. Do zakończenia pozostały etapy II i III. Etap II teren rekreacyjno-wypoczynkowy, który przewiduje stworzenie miejsca do odpoczynku i rekreacji biernej, np. placyki i stoliki do gier, leżaki i łączki, rabaty kwietne i ogród deszczowy, itp. Etap III zakłada zagospodarowanie placyku przed boiskiem poprzez wyposażenie go w ławki, stojaki i stację obsługi rowerów. Zakres został szczegółowo opisany w załączonej koncepcji. Planuje się wykonać niezbędne prace porządkowe i usprawniające funkcjonalność terenu. Niezbędnym elementem jest wprowadzenie infrastruktury dojazdu i dojścia oraz miejsc postojowych. Projekt zakłada odwodnienie oraz remont nawierzchni dróg dojazdowych okalających Teren „Pod Gaikami”. Miejsca postojowe miałyby być zabezpieczone nawierzchnią zbudowaną z eko ażurowych płyt. Projekty są omówione z WGM i MZD.

Załącznik: BO2023Lipnik_Koncepcja zagospodarowania terenu rekreacyjnego_ rys bez prac drogowych
Koncepcja zagospodarowania terenu wykonana w 08.2021 – do wglądu w WGM

3. Szacunkowy koszt projektu: 544 tys. zł

 • Zagospodarowanie terenu „Pod Gaikami” objętego funkcją rekreacyjno-rowerową: 190 tys. zł
 • Miejsca postojowe z eko ażurowych płyt: 80 tys. zł
 • Remont nawierzchni dróg – ul. Pomorska nawierzchnia bitumiczna i ul. Gdańska do wykorzystania puli (tłuczeń lub destrukt): 274 tys. zł


11. Szkoła Podstawowa nr 29

Projekt przewiduje budowę bieżni dwutorowej o długości 115 mb wraz zagospodarowaniem terenu wokół niej. Obiekt będzie dostępny dla wszystkich bez względu na wiek i bez ograniczeń czasowych.

Uzasadnienie realizacji projektu:
Jesteśmy jedną z większych szkół podstawowych na terenie Bielska-Biała do której na co dzień uczęszcza około 670 dzieci. W pobliżu znajduje się również duże osiedle mieszkaniowe na którym dzieci oraz młodzież nie mają możliwości uprawiania sportu . Ruch na świeżym powietrzu może skutecznie oderwać ich od świata wirtualnego. Ale również dorośli będą mieli miejsce do biegania itp. Po zakończeniu dwóch aktualnie wykonywanych inwestycji na terenie szkoły , bieżnia dwutorowa będzie domknięciem całej i kompletnej strefy sportowej na terenie szkoły. Pozwoli nam to na aktywizowanie dzieci , młodzieży oraz pozostałej społeczności naszego osiedla do większej aktywności fizycznej. Uprawianie sportu jest jednym z najlepszych sposobów spędzania wolnego czasu oraz skutecznie wpływa na lepszy rozwój psychiczno-fizyczny.

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej25 000 zł
2. Prace ziemne przygotowanie terenu pod budowę30 000 zł
3. Nawierzchnia bieżni poliuretanowa na podbudowie, drenaż, linie, kostka brukowa między boiskiem a bieżnią + nadzór inwestorski400 000 zł
4. Mała architektura : 4 x kosz na śmieci, stojak z zadaszeniem na 15 rowerów i hulajnogi, 4 ławki na młodzieżowe z podnóżkiem20 000 zł
5. Domek na sprzęt sportowy10 000 zł
6. Monitoring14 500 zł
Łącznie szacunkowo:499 500 zł


  12. Szkoła Podstawowa nr 24 oraz Dom Kultury im. Jacka Lecha w Mikuszowicach Krakowskich

  Przekształcenie działek nr 328/52, 328/45, 315/13, będącymi własnością szkoły, na parking. Koszt inwestycji 300.000 złotych.

  Wydarzenia kulturalne w Domu Kultury im. Jacka Lecha
  Realizacja projektu umożliwi w Domu Kultury im. Jacka Lecha rozwinięcie oferty kulturalnej adresowanej do mieszkańców dzielnicy Mikuszowice Krakowskie. Nastąpi to dzięki organizacji szeregu wydarzeń z wolnym wstępem: przeglądów, festiwali, koncertów, konkursów, warsztatów, itp. Kontynuowane będą kolejne edycje realizowanych wcześniej imprez oraz powstaną nowe propozycje ogólnodostępnych wydarzeń - atrakcyjnych i bezpłatnych dla społeczności lokalnej. Działania Domu Kultury im. Jacka Lecha mają zaspokajać różnorodne potrzeby odbiorców, rozwijać ich kompetencje i wrażliwość oraz pobudzać do działania i obcowania z kulturą. Dzięki wsparciu finansowemu Dom Kultury im. Jacka Lecha będzie mógł takie realizować prorodzinne działania, które mają na celu wzmacnianie więzi i stwarzanie okazji do wspólnego, familijnego spędzania czasu wolnego w sposób twórczy (warsztaty, spotkania). Zastrzyk finansowy umożliwi rozwój placówki kultury w dzielnicy, wzmocni jej wizerunek jako nowoczesnej placówki, dynamicznie rozwijającej się i prężnie działającej. Dlatego wnioskujemy o budżet w wysokości 60 000 zł.


  13. Dzielnica Hałcnów oraz Dom Kultury w Hałcnowie

  1. Dom Kultury w Hałcnowie
  50 szt. stołów bankietowych składanych (120 x 68 x 77cm) x 500 zł = 25 000 zł
  200 szt. krzesła x 150 zł = 30 000 zł
  2 szt. wózki do stołów x 1 500 zł = 3 000 zł
  Razem: 58 000 zł

  2. Wyposażenie Parku Orchidea
  Leżaki parkowe, lokalizacja: Park Orchidea (ul. Wyzwolenia / ul. Orchidei - teren gminny) 4-6 sztuk – nr działki 3195/73
  Rozbudowa Skate Park Hałcnów wg wariantu rozbudowy – (2) Platforma (880 x 710 x 20/45), (4) Grindbox 2 (488 x 60 x 40). Nr działki 3195/75.
  Ławki parkowe 4-6 sztuk.
  Razem: 310 000 zł

  3. Remont chodnika przy ul. Nowy Świat, na odcinku od ul. Mjr Sucharskiego do ul. Janowickiej
  nr działki 1037/10, 1030/9 (teren gminny)
  Zakres: wymiana płyt chodnikowych na kostkę brukową, wymiana krawężników, wyrównanie podsypki.
  Koszt: 141 000 zł

  SUMA: 509 000 zł


  14. Przedszkole nr 6 oraz Przedszkole nr 26

  Adaptacja i zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego, jako terenu rekreacyjnego dla dzieci.

  Celem projektu jest zakup i zorganizowanie w ogrodach przedszkolnych (Przedszkole Nr 6 i Przedszkole Nr 26 w Bielsku-Białej) ruchowych, interaktywnych placów zabaw.

  Ruch jest podstawą prawidłowego rozwoju dziecka. Współczesny świat i postęp cywilizacji usypia potrzebę ruchu. Równocześnie rośnie ilość dzieci z wadami postawy i problemami w rozwoju intelektualnym. Rośnie też ilość dzieci z nadwagą. Wystarczy codzienna dawka ruchu i zabawy na powietrzu, aby zapobiec tym wszystkim negatywnym czynnikom.

  Ruch usprawnia także funkcje układu krążenia i układu oddechowego. Wykonywanie różnych zadań i rozwiązywanie problemów to niezastąpiony trening dla ośrodkowego układu nerwowego, który steruje ciałem człowieka. Ruch stymuluje rozwój mowy oraz ruch gałek ocznych potrzebne do czytania.

  Jednak najważniejsze w ruchu jest to, że ruch daje radość. Człowiek, a zwłaszcza dziecko potrzebuje ruchu. W przypadku dziecka mówimy często nawet o „głodzie ruchu”, który jest podświadomym impulsem do zaspokojenia niezbędnego czynnika stymulującego rozwój: fizyczny, duchowy, emocjonalny i społeczny. Szczególnie w wieku przedszkolnym ruch, zabawa, doświadczanie jest źródłem zdobywania informacji, wiedzy i umiejętności. Przez ruch i zabawę dziecko ma możliwość poznania siebie, własnego ciała, własnych możliwości. Dziecko nabywa wiedzę i umiejętności, które w dalszych etapach życia wzbogaca, rozszerza, doskonali.

  Dlatego szczególną rangę przypisuje się we współczesnych czasach aktywności ruchowej człowieka z uwagi na cztery podstawowe funkcje:

  • stymulację
  • kompensację
  • adaptację
  • korektywę

  Tak więc, czynny wypoczynek jest bardzo wskazany od najmłodszych lat, gdyż coraz bardziej przyzwyczajamy się do siedzącego trybu życia. Typowym tego przykładem jest fakt spędzania przez dzieci wielu godzin przed odbiornikami telewizyjnymi, monitorami komputera lub ze smartfonem w dłoni. Unikamy wszelkiego wysiłku fizycznego, dojeżdżamy do przedszkola samochodami i tak wracamy do domu. Zorganizowanie w ogrodzie przedszkolnym atrakcyjnego, kolorowego, bogatego w urządzenia i interaktywne atrakcje, placu zabaw ruchowych i doświadczeń, zapewni dzieciom prawidłowy, zdrowy
  rozwój we wszystkich sferach . Pozwoli nabyć dobrych nawyków, a przede wszystkim sprawi, że każdy dzień będzie radosny, zdrowy i będzie rozbudzał apetyt na aktywność fizyczną.

  BIELSKO-BIAŁA UL. STRACONKI 6
  (działka PGR 184/7, wpisana do KW Nr 38 422, gmina katastralna Lipnik)

  BIELSKO-BIAŁA UL. GÓRALSKA 6
  (działka PGR 313/49, wpisana do KW Nr 59 329, gmina katastralna Lipnik)


  15. Dzielnica Straconka

  Remont chodnika w ciągu ul. Górskiej obustronnie na długości około 550mb

  Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest we wschodniej części miejscowości Bielsko-Biała – dzielnicy Straconka, w obszarze ograniczonym od północy i południa zabudową jednorodzinną. Zakres określa się od ulicy Pliszek i ulicy Pikowej do granicy dzielnicy Straconka w kierunku centrum miasta. Ul. Górska jest drogą powiatową o szerokości jezdni około 6m, zlokalizowana na działce Skarbu Państwa. Proponuje się remont nawierzchni chodnika polegający na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z wymianą istniejącej podbudowy obustronnie na długości około 550mb. Szerokość chodnika wyniesie tak jak w stanie istniejącym 1.5-2m. Nawierzchnia zjazdów zostanie wykonana tak jak i chodnika z kostki
  betonowej. Szerokość jezdni zjazdów pozostanie bez zmian. Istniejące krawężniki oraz obrzeża zostaną wymienione na nowe.

  Przeprowadzenie inwestycji ma na celu wykonanie remontu istniejącej nawierzchni chodnika i zjazdów, co w znacznym stopniu wpłynie na poprawę warunków bezpieczeństwa pieszych i kierujących pojazdami.


  16. Dzielnica Biała Północ

  Budowa i remonty chodników na następujących ulicach: (według załączonych zdjęć):
  Budowa na ul. Krausa – 190 mb
  Remont na ul. Krausa- 135 mb
  Remont ul. Montażowa – 300 mb
  Remont ul. Konwaliowa – 170 mb


  17. Dzielnica Mikuszowice Śląskie

  Remont kompleksowy ulicy Ustronie.

  Położenie nowego podłoża tam, gdzie jest to wymagane. Położenie nawierzchni bitumicznej na całej ulicy około 200 m wraz z miejscami na poboczu do parkowania samochodów. Ogółem do remontu około 1300 m2. Na odcinku parkowania samochodów położyć krawężnik.

  W załączniku dokumentacja zdjęciowa.

  Lokalizacja

  1. OSP Bielsko-Biała Lipnik, ul. Polna 7
  2. OSP Komorowice Krakowskie, ul. Olimpijska 16
  3. OSP Mikuszowice Krakowskie, ul. Żywiecka 300
  4. OSP Hałcnów, ul. Janowicka 9
  5. OSP Leszczyny, ul. Żywiecka 124/122
  6. OSP Komorowice Śląskie, ul. Katowicka 65
  7. OSP Kamienica, ul. Karpacka 123
  8. OSP Straconka, ul. Górska 129
  9. OSP Mikuszowice Śląskie, ul. Bystrzańska 13
  10. Lokalizacja miejsca realizacji projektu: Teren rekreacyjno-sportowy „Pod Gaikami” ul Pomorska/ ks. Brzóski. Projekt obejmuje teren rekreacyjny wraz z przyległymi drogami na odcinkach dotarcia do terenu. Działki:
  1300/537 – miejsca postojowe, droga, teren rekreacyjny
  1300/343 – miejsca postojowe, droga, teren rekreacyjny
  1300/234 - droga od ul. Pomorskiej
  1300/196 – droga od ul. Pomorskiej
  1300/536, 1300/344 – droga od ul. Brzóski
  1300/235 - droga od ul. Gdańskiej
  11. Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Czereśniowa 20 nr działki 307/32
  12. Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Żywiecka 239 działki nr 328/52, 328/45, 315/13 oraz Dom Kultury w Mikuszowicach Krakowskich, ul. Żywiecka 302
  13. Dom Kultury w Hałcnowie, ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk 1, Park Orchidea ul. Wyzwolenia / ul. Orchidei - teren gminny– nr działki 3195/73 oraz nr działki 3195/75, Remont chodnika przy ul. Nowy Świat, na odcinku od ul. Mjr Sucharskiego do ul. Janowickiej nr działki 1037/10, 1030/9 (teren gminny)
  14. Przedszkole nr 6 - Bielsko-Biała ul. Straconki 6 (działka PGR 184/7, wpisana do KW Nr 38 422, gmina katastralna Lipnik), Przedszkole nr 26 - Bielsko-Biała ul. Góralska 6 (działka PGR 313/49, wpisana do KW Nr 59 329, gmina katastralna Lipnik)
  15. Ul. Górska od ulicy Pliszek i Pikowej do granicy dzielnicy Straconka
  16. Ulica Krausa budowa nr działki 2061 -, ulica Krausa remont nr działki 2043/1, ulica Montażowa od nr 20 do skrzyżowania z ul. Zawilców, ulica Konwaliowa nr działek 4407/2 oraz 4405/6
  17. Remont drogi ulicy Ustronie działki miejskie nr 496/63 oraz 496/08

  Stan własnościowy terenu

  Wskazano w pkt. 2 oraz w załączonych skanach oświadczeń.

  Części składowe zadania

  1. Zakup busa 9-osobowego oraz zakup quada z przyczepką wraz z przyczepą do transportu dla OSP Lipnik444.950 zł
  2. Remont Sali szkoleniowej oraz kuchni wraz z zakupem wyposażenia, a także zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Komorowice Krakowskie445.000 zł
  3. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i umundurowania dla OSP Mikuszowice
  Krakowskie
  704.000 zł
  4. Zakup Quada i sprzętu oraz remont sali szkoleniowej dla OSP Hałcnów420.000 zł
  5. Zakup lekkiego samochodu wraz z wyposażeniem dla OSP Leszczyny445.000 zł
  6. Termomodernizacja oraz remont budynku OSP Kamienica444.550 zł
  7. Termomodernizacja oraz remont garaży budynku OSP Komorowice Śląskie445.000 zł
  8. Remont garaży oraz zakup garażu wolnostojącego, a także zakup i montaż monitoringu wizyjnego oraz zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia sali szkoleniowej. Wymiana okien w OSP Straconka.445.000 zł
  9. Zakup sprzętu umundurowania oraz pralki dla OSP Mikuszowice Śląskie445.000 zł
  10. Zagospodarowanie terenu pod gaikami oraz remont ulic Pomorskiej i Gdańskiej544.000 zł
  11. Budowa bieżni dwutorowej wraz zagospodarowaniem terenu wokół niej przy szkole podstawowej nr 29499.500 zł
  12. Budowa parkingu przy szkole oraz organizacja warsztatów, koncertów i szkoleń w Domu Kultury360.000 zł
  13. Remont chodnika przy ul. Nowy Świat, zakup wyposażenia parku oraz zakup krzeseł i stołów dla Domu Kultury w Hałcnowie509.000 zł
  14. Budowa placów zabaw przy przedszkolach nr 6 i nr 26410.000 zł
  15. Remont chodnika na odcinku ulicy Górskiej509.500 zł
  16. Budowa i remonty chodników509.500 zł
  17. Remont nawierzchni ul. Ustronie410.000 zł

  Pliki do pobrania

  Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

  Zgłoszenie projektu

  21.04.2022 r.

  Weryfikacja formalna

  Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;

  Wynik weryfikacji: pozytywny

  Weryfikacja merytoryczna

  Jednostka weryfikująca: Wydział Zarządzania Kryzysowego (wiodący w swoim zakresie), Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący w swoim zakresie), Miejski Zarząd Dróg (wiodący w swoim zakresie), Wydział Inwestycji (wiodący w swoim zakresie), Miejski Dom Kultury (wiodący w swoim zakresie), Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości).

  Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna.

  Kwota szacunkowa po weryfikacji: 7 586 500,00 zł (zał. 1-9: 4 238 500,00 zł; zał. 10: 325 000,00 zł; zał. 11: 300 000,00 zł; zał. 12: 170 000,00 zł; zał. 13: 638 000,00 zł; zał. 14: 410 000,00 zł; zał. 15: 490 000,00 zł; zał. 16: 535 000,00 zł; zał. 17: 480 000,00 zł).

  I. WYDZIAŁ GOSPODARKI MIEJSKIEJ:

  Zał. nr 10 w zakresie rozbudowy strefy rekreacji i miejsc postojowych: Sporządzona dokumentacja projektowa dot. strefy rekreacji „Pod Gaikami” wymaga aktualizacji kosztorysu; brak możliwości budowy parkingu w pasie przyległym do placu zabaw (wg przepisów plac zabaw może być zlokalizowany w odległości 7 m od małego parkingu dla samochodów osobowych do 10 stanowisk postojowych, 10 m od większego parkingu do 60 stanowisk postojowych), możliwe jest jedynie utwardzenie terenu.

  UWAGA: działka o nr ewidencyjnym 1300/234 jest własnością osób fizycznych.

  Zgodnie z Zarządzeniem NR ON.0050.728.2019.OS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 21 października 2019 w sprawie ochrony drzew na terenie miasta Bielska-Białej, przy planowaniu każdej inwestycji należy przede wszystkim preferować rozwiązania przestrzenne i technologiczne zapewniające drzewom optymalne warunki siedliskowe oraz gwarantujące zachowanie przez drzewa żywotności.

  Zał. nr 13 w zakresie rozbudowy Parku Orchidea:

  Rozbudowa skateparku będzie możliwa pod warunkiem przystąpienia do jego budowy. Wydział GM opiniuje pozytywnie wzbogacenie terenu parku elementami małej architektury, po uprzednim uporządkowaniu i pielęgnacji istniejącego drzewostanu. Należy rozważyć udostępnienie części parkowej pomiędzy chodnikiem a ulicą Wyzwolenia, poprzez poprowadzenie naturalnych ścieżek wraz z zagospodarowaniem naturalistycznych skwerów. Lokalizację w zabytkowym parku należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (zgodnie z Zarządzeniem NR ON.0050.728.2019.OS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 21 października 2019 w sprawie ochrony drzew na terenie miasta Bielska-Białej, przy planowaniu każdej inwestycji należy przede wszystkim preferować rozwiązania przestrzenne i technologiczne zapewniające drzewom optymalne warunki siedliskowe oraz gwarantujące zachowanie przez drzewa żywotności).


  II. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG:

  Poszczególne zadania możliwe są do realizacji w pełnym zakresie, za wyjątkiem wymienionych poniżej:

  Zał. nr 10 ul. Pomorska i Gdańska: Nie ma możliwości lokalizacji miejsc postojowych z uwagi na przepisy dotyczące zbliżeń miejsc postojowych do placu zabaw i boisk oraz do granicy działki budowlanej. W zakresie działek nr 1300/537 i 1300/343 obręb 0032 Lipnik zadanie znajduje się poza drogą publiczną. Działki nr 1300/234 i 1300/235 są działkami prywatnymi, w związku z czym nie mogą być objęte zadaniem. Na działkach nr 1300/344 i 1300/536 znajduje się zjazd z drogi publicznej.

  Zał. nr 12 ul. Kosmiczna: Po konsultacji z Wnioskodawcą ustalono, że parking planowany jest na działce nr 1209/4 i 1209/1 obręb Mikuszowice Krakowskie, własności GDDKiA. Udostępniono pismo GDDKiA, w którym powołany został art. 22 ustawy o drogach publicznych. Niewykluczone, że za zgodę na utwardzenie terenu GDDKiA będzie żądać płatnej umowy dzierżawy. We wskazanej lokalizacji możliwe jest utwardzenie gruntu na potrzeby tymczasowego postoju dla ok. 20-25 samochodów.

  Zał. nr 13 ul. Nowy Świat: Część zadania w zakresie działki nr 1037/10 obręb 0007 Hałcnów znajduje się na terenie prywatnym. W stosunku do działki toczy się postępowanie w trybie art. 73 Ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, w sprawie przejęcia gruntu pod drogę publiczną. Obecnie nie ma możliwości realizacji całego zakresu prac w trybie Budżetu Obywatelskiego.

  Zał. nr 15 ul. Górska: ul. Górska posiada nieuregulowany stan prawny, część działek znajduje się we władaniu Skarbu Państwa. Część zadania w zakresie działek nr 181/10, 375/7, 369/5, 375/9, 375/11, 533/6 obręb 0019 Straconka znajduje się na terenie prywatnym. W stosunku do działki toczy się postępowanie w trybie art. 73 Ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, w sprawie przejęcia gruntu pod drogę publiczną. Obecnie nie ma możliwości realizacji całego zakresu prac w trybie Budżetu Obywatelskiego. Sugeruje się realizację odcinka od ul. Pikowej i ul. Pliszek do ul. ks. Brzóski, o łącznej długości ok. 700mb chodnika.

  UWAGA: Rzeczywisty zakres (powierzchnia) do realizacji, z uwagi na zróżnicowany stan prawny działek określony zostanie na etapie opracowywania projektu wykonawczego. Wtedy też przy konsultacji z Wnioskodawcą zostaną wskazane odpowiednie odcinki robót możliwe do realizacji. Zadania w całości lub w części znajdujące się poza działalnością statutową MZD wymagają pełnomocnictwa Prezydenta (dot. zał. nr 10, zał. nr 12, zał. nr 13, zał. nr 17).

  Głosowanie

  15.05.-31.05.2023 r.

  Realizacja

  Projekt wybrany do realizacji w głosowaniu mieszkańców. Realizacja w 2024 r.

  Zakończenie realizacji

  Inne projekty

  Projekt nr: OBB001


  Kamery stacjonarne
  Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł

  Projekt nr: OBB002


  Obiekt rekreacyjno-sportowy
  Koszt szacunkowy: 3 038 322,50 zł

  Projekt nr: OBB004


  Centrum sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z os. Złote Łany
  Koszt szacunkowy: 805 750,00 zł

  Projekt nr: OBB008


  "Ogród BBardzo kulturalny - z książką i sztuką w tle"
  Koszt szacunkowy: 2 225 000,00 zł

  Projekt nr: OBB009


  Bielsko-Biała piękne miasto - poprawa wizerunku we wszystkich dzielnicach
  Koszt szacunkowy: 5 185 000,00 zł

  Projekt nr: OBB011


  Bezpieczny trotuar dla pieszych
  Koszt szacunkowy: 570 000,00 zł

  Projekt nr: OBB012


  "Złota Rączka"
  Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł

  Projekt nr: OBB014


  OCHOTNICY I DZIELNICE
  Koszt szacunkowy: 7 586 500,00 zł

  Projekt nr: OBB016


  Miniboisko wielofunkcyjne
  Koszt szacunkowy: 220 808,50 zł

  Projekt nr: OBB017


  Ślizgawka dla PRAWOSKRĘTNYCH
  Koszt szacunkowy: 4 000,00 zł